De verhalen
De verhalen

Privacy policy

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de website zo compleet, correct,
actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is
opgenomen die niet up-to-date is. Data en titels van artikelen, activiteiten en andere inhoud zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

Deventer Verhaal, vertegenwoordiger van deze website, is niet aansprakelijk voor
de gevolgen van het gebruik van de informatie. Deventer Verhaal behoudt zich het recht
voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te
verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website
behoort toe aan Deventer Verhaal en aan de haar gelieerde bedrijven. De intellectuele
eigendomsrechten zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de
desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers
informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/ bezoekers alle intellectuele
eigendomsrechten daarvan over aan Deventer Verhaal en vrijwaren Deventer Verhaal
derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke
toestemming van Deventer Verhaal worden verveelvoudigd.

Persoonlijke gegevens
Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Deventer
Verhaal waaronder de website van Deventer Verhalen. Hierin leggen wij uit hoe jouw
persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke
manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de website van
Deventer Verhalen te surfen en jouw persoonsgegevens aan Deventer Verhaal te
verstrekken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier
waarop Deventer Verhaal jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder
wordt uitgelegd.

Voor Deventer Verhaal is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Deventer Verhalen draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je Deventer Verhaal verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy.
Voor al het overige zal Deventer Verhaal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met
jouw toestemming.

Waar Deventer Verhaal de persoonsgegevens voor gebruikt
Deventer Verhaal kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de
diensten van Deventer Verhaal, en/of omdat je deze zelf, bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Deventer Verhalen, verstrekt.

Deventer Verhaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw woonplaats
– Jouw e-mailadres